15 des 2019

Vinduer og balkongdører - styret informerer.

2019 nærmer seg slutten, og styret ser mot 2020 og det store prosjektet med utskiftning av balkongdører og vinduer. Selskapet har inngått avtale med Palmgren AS (www.palmgren.as) om skifte av alle vinduer og balkongdører. Arbeidet starter 6. januar 2020 i oppgang A, og fortsetter alfabetisk frem til prosjektet blir ferdig i oppgang M i slutten av februar.

Vinduene vil bli skiftet fra innsiden. Det vil si at vinduene blir demontert fra innsiden og båret ut, kanter sjekkes, nye vinduer blir satt inn, foret ut og til slutt blir det montert vindusbord og lister. Balkongdører vil bli skiftet fra balkongen og krever at det er tilgang til denne.

Det blir vinduer fra NorDan (www.nordan.no) med "toppsving". Det vil si at de slår utover, har barnesikring og kan vendes slik at vindusvask kan skje fra innsiden. Vinduene kommer ferdig hvitmalt. Vinduene som skiftes vil også ha lufteventil slik at vi sikrer godt inneklima. De er mer lyd-tette enn dagens vinduer, og "dytten" mellom vinduskarm og vegg (isolasjonen) vil bli bedre. Vi regner med bedre inneklima, lavere oppvarmingsutgifter og bedre komfort i leilighetene når vi blir ferdige. De vinduene som ikke blir skiftet (de som er nye) vil bli malt utvendig og innvendig (væravhengig).

Det er mange typer vinduer som skal skiftes, inkl. de i oppgangene. Balkongdørene blir i samme utførelse, med helglass, slik at vi får mer lys inn i leilighetene. Arbeidet med reparasjon av balkongene i de øverste etasjene starter senere, og det vil komme ekstra informasjon til de som blir berørt av det arbeidet.

 

Støv: Det vil bli utlevert plastikk for tildekking av leiligheten. Palmgren vil dekke til "gangvei gjennom leiligheten". Aksjonær må selv dekke til møbler mv. Det vil bli en del støv, så vi anbefaler å dekke godt til!
Hvis det er noe du er spesielt redd for, er det best at det blir fjernet og satt i rom som ikke skal brukes.

 

Du må også sørge for at det er "gangvei" for håndverkerne slik at de kommer godt til vinduene som skal skiftes. Det vil si at det kan ikke stå noe foran vinduene, og du må også sørge for å rydde bort møbler slik at de slipper å løpe "slalåm" for å komme frem.


Entreprenøren vil bruke 1 til 2 dager pr. leilighet. Det vil være helt greit å bo i leiligheten mens arbeidet pågår, men ikke "oppholde seg der når entreprenøren jobber". Se eget infoskriv med mer praktisk info fra Palmgren (som henger i oppgangen og på web-sidene våre).

 

Det er OBOS Prosjekt som står for ledelse av prosjektet. De vil følge opp kvalitet, fremdrift og tar seg av de fleste spørsmålene. Styret vil ha fortløpende kontakt med prosjektleder for avklaringer og økonomisk oppfølging.

 

Praktisk: Aksjonær må sørge for å gjøre leiligheten tilgjengelig for Palmgren når de skal jobbe. Det vil si enten å overlevere nøkkel (som er godt merket med navn og leilighetsnummer) eller sørge for å være tilstede på morgen/kveld. Styret ser for seg at det enkleste kan være å overlevere nøkkel. Nøkkel kan leveres til Palmgren når de starter på din leilighet eller på forhånd til vaktmester. Husk å gi beskjed.

 

Det blir hengt opp en lapp på hver enkelt dør minimum 2 netter før montering.

 

Når arbeidet i leiligheten er ferdig, vil Palmgren rydde opp, men ikke vaske. Det må beboer selv sørge for.

 

Kontaktinformasjon for prosjektet er:

 

Tøyen Boligselskap AS

Telefon: 906 73 732

Epost: Styret@tbsas.no
 

Vaktmester Terje Lindseth

Telefon: 977 30 433

Epost: vaktmester@tbsas.no

 

Prosjektleder OBOS:

Anders Røren

Telefon: 950 74 013

Epost: anders.roren@obos.no

 

Prosjektleder Palmgren

Rune Gruer

Epost: rg@palmgren.as

Telefon: 954 58 930

 

 

Selskapets web-side, www.tbsas.no, vil bli oppdatert forløpende. Vi anbefaler at du melder deg på epost-nyhetsbrev slik at du får en epost hver gang det skjer en oppdatering. Vi er også på Facebook, www.facebook.com/ToyenBoligselskapAS hvor vi legger ut mindre oppdateringer (du trenger ikke være medlem av Facebook for å se oppdateringene).

 

Styret leser lite epost i jula. Ta kontakt med vaktmester hvis det er noe som haster. Med ønske om en fin jule- og nyttårsfeiring:

 

God jul og godt nyttår ønskes til alle fra styret!