14 jan 2020

Vindu- og balkongdørutskiftning - kort status

Vindu- og Balkongdør-utskiftning er i rute. Oppstart i oppgangene A, B og C er godt i gang.

Det er 3 team som jobber parralelt - med ett team i hver oppgang. Hvert team starter på toppen i hver oppgang, og jobber seg nedover. Vinduene i trappeløpene blir skiftet til slutt.

Logistikk er en utfordring. Som du ser av bildene, så er blir det fort trangt om plassen. 

Første byggemøte er avholdt. Møtet ble avholdt relativt tidlig, for å gjøre noen avklaringer med plassering av containere, materialler og brakkerigg for arbeiderne.

Bildene viser:
Prosjektleder påpeker at vinduene må flyttes til andre siden slik at rekkverket er tilgjengelig
Vinduer og materialler lagret i indre gård.
A-oppgangen: trang om plassen!
Containere: det blir mye avfall!
Nye vinduer står lagre.

Ser du ikke hele bildet (ligger i karusel på toppen) - så må du justere størrelsen på "explorer-" elelr "Chrome-" vinduet.

Styret skal prøve å legge ut "ukentlig" status. Har du spørsmål, ta kontakt!

Mvh Styret