11 jan 2022

Utskifting av takvindu på loft F/G

De siste utbedringene etter brannen på loftet skal skje i morgen onsdag 12.01.2022. Det er satt opp gjerder for å sikre ferdsel.

Takvinduene blir skiftet onsdag 12.01.2022. Det er satt opp gjerder for å sikre området rundt der takvinduene skal skiftes. 

Styret ber alle som ferdes i område om å være oppmerksomme og følge skiltingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med styret@tbsas.no

Styret