17 feb 2021

Tøyenbadet - sprengningsarbeidet starter

Prosjektet planlegger sprengningsarbeid på byggeplassen til det nye Tøyenbadet fra onsdag 17.februar.


Oppstart sprengningsarbeid onsdag 17.februar

Prosjektet planlegger sprengningsarbeid på byggeplassen til det nye Tøyenbadet fra onsdag 17.februar.  
 
Sprengningsarbeidet vil foregå mandag - fredag i tidsrommet kl. 07.00 – 19.00, med opphold fra kl. 12.00 – 14.00. Det planlegges å sprenge med cirka 1 times mellomrom.

Det nye Tøyenbadet bygges på den samme tomten som det opprinnelige badet, men vil bli et større anlegg enn det gamle. Sprengningsarbeidet er derfor nødvendig for å utvide byggegropen nedover i fjellet, og mot nord og øst. Sprengningen vil foregå nede i byggegropen, under bakkenivå. 

Mer informasjon om det nye Tøyenbadet finner du her:

Nye Tøyenbadet - Slik bygger vi Oslo - Oslo kommune