11 nov 2019

Styremøte 12/11 - kl 1830

Styret skal avholde styremøte tirsdag 12/11 kl 1830

Hvis du ønsker å møte oss, eller har noe du ønsker å diskutere, så er du hjertelig velkommen.

Styremøtet avholdes på kontoret ved oppgang L.

Styret.