Endret: 8 sep 2021     Opprettet: 7 sep 2021

Skader etter vindu- og balkongdørutskiftning

Entreprenør Palmgren AS har hatt noen utfordringer med underleverandører som skulle utbedre male- og puss-skader etter utskiftning av vindu- og balkongdører. I kombinasjon med pandemien, har de ikke greid å reparere skadene.

Styret har derfor inngått en avtale med malermester og entreprenørforretning Lars E. Strand som har fått i oppdrag å utbedre de skadene som har oppstått etter utskiftning av vinduer. Malermester Strand vil sette av tid for å gå over fellesarealer. I samme periode vil de sørge for å utbedre skadene i hver enkelt leilighet.

For de aksjonærer som fortsatt har skader i leilighetene sine skal følgende gjøres:

Ta bilde av skadene: nærbilde og oversiktsbilde Lag en epost og beskriv skaden, legg ved bildene I emnefeltet: Leilighetsnummer: XXX Skade etter vindusutskiftning Skriv inn din kontaktinformasjon: navn, telefonnummer, oppgang og leilighetsnummer Sende bildet til Lars Erik Strand lars@larses.no  med kopi til styret.

Frist for dette vil være mandag 20. september 2021.

Etter mandag den 20. september vil Strand sette opp en logistikk-plan for utbedringer sammen med styret. Denne vil bli sendt ut til alle som har meldt inn skader.

Har du spørsmål, ta kontakt med styret på epost styret@tbsas.no eller telefon 906 73 732