7 sep 2021

Septemberinformasjon

Etter en lang og fin sommer, er det på tiden med en liten oppsummering av hvordan sommeren har vært i selskapet.

Sommermånedene har vært varmere og med mindre nedbør enn hva som er normalt. Vaktmester har gjort sitt beste for å holde grøntarealene grønne med vanning og pleie. Stort sett har dette gått bra, men vi ser det er områder som trenger litt ekstra pleie utover høsten og til våren.

Styret tok kontakt med Oslo kommune og undersøkte mulighet for å ha ungdom i arbeid i selskapet. Gjennom prosjektet «Rusken», tilbyr kommunen ungdommer 3 ukers arbeid og vi fikk tilbud om å ha 2 + 2 ungdommer i 3 + 3 uker. Kommunen tok arbeidsgiveransvaret (og lønnsansvaret) mens selskapet påtok seg arbeidsledelse.

Ungdommene var i arbeid i ukene xx til xx og xx til xx. Ungdommene fikk god erfaring på hva det vil si å jobbe som vaktmester, og vaktmester og styret fikk verdifull erfaring med å ha ungdom i arbeid.

Brann på loftet – oppfølging

Det har vært meget treg fremdrift etter brannen på loftet. Arbeidet nærmer seg slutten, men det gjenstår noe småting som må på plass, blant annet takluker. Styret purrer opp takstmann og det firmaet de har engasjert. Styret er ikke fornøyd med arbeidet, og har bedt om bistand fra forretningsfører til å gjennomgå saken sammen med forsikringsavdelingen.

Oppfølging av vindu-utskiftningen

Entreprenør Palmgren AS har hatt noen utfordringer med underleverandører. I kombinasjon med pandemien har arbeidet med å utbedre skadene blitt svært forsinket. Styret har derfor, i samråd med Obos prosjekt, inngått en avtale med malermester og entreprenørfirma Lars E. Strand om å reparere skadene. Det blir sendt eget skriv om hvordan dette skal meldes inn. Skriver finner du også HER