3 jun 2019

Protokoll fra Årsmøtet

Protokollen fra årsmøtet for regnskapsåret 2018 er klar.

Protokollen ligger her:

http://web1.herborvi.no/docs/375880/download/5214%20T%C3%B8yen%20Boligselskap%20AS..pdf

Styret vil starte arbeidet med å gjennomføre forslagene som ble vedtatt. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan dette skal gjøres, samt gjennomføringsplan.

Har du spørsmål, ta kontkat med styret@tbsas.no .

Hilsen styret