Endret: 29 apr 2019     Opprettet: 12 sep 2018

Om vaskerinene og bruk av dem

Det er p.t. 3 vaskerier i drift i gården.

Vaskeriene er per i dag lokalisert i kjelleren ved C, H og L.

Vaskeriet i D er under oppussing, og når det er ferdig (høsten 2019) vil vaskeriet i C og H legges ned.

Vaskeriet i L er ferdig pusset opp.

Vaskekort får du kjøpt hos vaktmester.