Endret: 29 apr 2019     Opprettet: 12 sep 2018

Om vaktmestertjenesten

Selskapet har egen vaktmester som er ansatt på fulltid.

Vår vaktmester heter Terje Lindeseth. Han har kontor i kjelleren ved L-oppgangen. Han er også ofte å treffe i garasjen der han har ett lite verksted.

Vaktmester passer på gården, og utfører enklere vedlikehold. Han går søppelrunder, lysrunder og sjekker at ting fungerer som de skal. Han følger opp renholdsfirmaet og sørger for at vaskeriene er i orden. Det er ikke "lov" å benytte hans tjenester i privat regi.

Vaktmester jobber 08-16, og vi ber alle aksjonærer om å respektere hans arbeidstid.

E-post: vaktmester@tbsas.no

Mobil: 977 30 433.