Endret: 29 apr 2019     Opprettet: 12 sep 2018

Om dyrehold og praktisering av forbud

I henhold til husordensreglene, så er det ikke lov å ha dyr uten søknad til styret.

I henhold til husordensreglene, så er det ikke lov å ha dyr uten søknad til styret. Styret kan gi dispensasjon fra forbudet når søker sannsynliggjør vektige sosiale grunner, og når hensynet til naboene ikke veier tyngre enn hensynet til aksjonæren som ønsker å anskaffe husdyr. 

Årsaken til at dette fortsatt er aktuelt i vårt selskap er pga. måte ventilasjonsanlegget er laget på. Det er ikke mekanisk avtrekk, men basert på "naturlig oppdrift" og alle leiligheter i "rett over og under hverandre" er i samme ventilasjonssjakt. 

Det betyr at dyrestøv kan vandre mellom leilighetene og de som er allergiske kan fort få reaksjoner når naboen holder dyr.

Det må derfor søkes styret. En slik søknad må inneholde hva er årsaken til at dyr ønskes anskaffet og at alle naboene i samme "stamme" har "godkjent" at dyr blir anskaffet. 
Her er det viktig å merke seg at hvis det senere viser seg at noen er allergiske, så må dessverre dyret vike.