Endret: 29 apr 2019     Opprettet: 12 sep 2018

Om vedlikeholdsplikt

Siden er under revisjon. Vedlikeholdsplikten fremgår av vedtektene.

Radiatorer kan ikke byttes - det er selskapets eiendom.

Vinduer er aksjonærs vedlikeholdsplikt - også maling på utsiden.

Elektrisk: Fra og med første hovedsikring og alt inne i leiligheten

Rør: alt er selskapets ansvar - ikke lov å gjøre inngripen uten søknad til styret - og da kun av fagfolk i samråd med vaktmester.

Ikke lov å fjerne dører.