12 aug 2020

Parkering av EL-sparkesykler

El-sparkesykler er blitt populært for mange, også hos oss som bor i Tøyen Boligselskap.

El-sparkesykler er blitt populært for mange, også hos oss som bor i Tøyen Boligselskap. Derfor minner styret om at el-sparkesykler er likestilt med ordinær sykkel – også innen boligselskapet.

Har du kjøpt en el-sparkesykkel, eller bruker en el-sparkesykkel fra en kommersiell aktør, må el-sparkesykkelen plasseres innenfor sykkelparkeringene som vi har anlagt rundt hele blokka.

Feilparkerte el-sparkesykler kan bli fjernet uten forvarsel, for eiers/brukers regning/risiko.

For beboere som har kjøpt el-sparkesykkel minner styret om at el-sparkesykler ikke kan lades uten oppsyn da lading utgjør en brannfare.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styret.

Mvh Styret