1 feb 2021

Oppfølging: brann i F/G-loftet: Nå tømmes bodene!

Recover Nordic er nå i gang med å tømme bodene og kaste det som ikke er ryddet.

Når bodene er tomme, vil arbeidet med å rehabilitere tak, vegger, dører og elektrisk utstyr starte. 

Bodene må være tomme for å få en god oversikt, og fremdriftsplan kan lages.

Styret følger opp sammen med Recover Nordic.

Har du spørsmål, ta kontakt med styret.