14 jan 2021

Oppdatering - brann loftet F/G

Arbeidet etter brannen på loftet i F/G er i gang. Det er sendt ut informasjon til berørte aksjonærer.

Tøyen boligselskap AS har, gjennom forsikringsselskapet Gjensidige, engasjert Recover Nordic til å følge opp brannen.

Selskapets forsikring dekker bygningsmassen, mens innholdet i hver enkelt bod dekkes av hver enkelt aksjonærs innboforsikring.

Vi anbefaler at du snarest tar kontakt med ditt forsikringsselskap for bistand. Vi anbefaler også at dere nevner at Recover Nordic er engasjert ift. bygningsmassen. Recover Nordic har avtale med mange forsikringsselskaper, og vil gjøre det enklere for deg å koordinere arbeidet.

For at utbedringer skal foretas, er det nå satt en frist for tømming av boder.

Alle boder må være tømt innen 1. februar 2021.

Det er viktig at alt som etter hvert skal tilbake, må være tilstrekkelig rengjort. Røyklukt fra branner veldig vanskelig å bli kvitt. Det vil derfor ikke bli tillatt å sette tilbake gjenstander som ikke har hatt tilstrekkelig rengjøring.

Har du spørsmål, ta kontakt med styret, ditt forsikringsselskap eller Recover Nordic.

Har du bod i F/G-loftet og ikke fått epost? Ta kontakt med styret så raskt som mulig!