1 okt 2018

Om blokka vår

Sars’ gate 31 er en del av OBOS-utbyggingen tilhørende gatene Sofienberggaten, Helgesens gate, Monrads gate og Sars’ gate som ble utført i perioden like før og like etter andre verdenskrig.

Bygget vårt er fra 1938 og et utvalg av bebyggelsen er tidligere blitt ført på Gul liste hos Byantikvaren i Oslo. Ifølge Byantikvaren utgjør blokken «et meget tidlig eksempel på arkitekturformspråket som skulle bli vanlig i etterkrigstiden, og har klare arkitektoniske kvaliteter og en markant beliggenhet». Byantikvaren skriver videre at «fasadene er godt bevart, med opprinnelige teakdører og vinduer med opprinnelig utforming» og «det enkle, men velproporsjonerte fasadeuttrykket har godt samspill mellom vinduer, dører og balkonger».

Beboere som bodde i blokka fra den var ny har fortalt at den på folkemunne ble kalt for Rugekassa. Det var så mange barn i blokka, at det til og med ble avholdt egne 17. mai-tog i bakgården.

Blokken består primært av ett- og toromsleiligheter i tillegg til noen treroms.