Endret: 20 nov 2019     Opprettet: 19 nov 2019

Nabovarsel - Sars' gate 37-39 - utbygging av loft.

Styret har mottatt nabovarsel for byggeplaner i Sars' gate 37-39, Monrads gate 22-26, Televågsgata 4-8 og Finnmarksgata 40-48, Oslo, 0563 OSLO (gårdsnr. 229, bruksnr. 125).

Vi kan sende inn merknader hvis vi mener at byggeplanene påvirker oss negativt. Vi må sende merknader til byggeplanene innen 14 dager. Fristen for tilbakemelding til styret er 26/11.

Her finner du situasjonskartnabovarsel, Sars gate, Telavåggata, Finmarksgata, dispensasjonssøknad.

Styret vil gå igjennom innkomne merknader og sende svar på vegne av selskapet innen fristen som er 02.12.

Har du ingen merknader til byggeplanene? Da trenger du ikke gjøre noe som helst.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med styret@tbsas.no

Mvh Styret