Endret: 25 feb 2019     Opprettet: 22 feb 2019

Mottatt nabovarsel fra Monradsgate 17

Nabovarsel fra Monradsgate 17.

Styret har i dag mottatt nabovarsel fra Monradsgate 17. Nabovarselet viser byggsøknad med tegninger for montering av fire nye balkonger i tråd med eksisterende balkonger. 

Balkongene skal være i samme størrelse og stil som de eksisterende. Hvis noen har innvendinger mot at disse blir montert, så må det være styret i hende innen utgangen av onsdag 6. mars slik at styret får behandlet dette.

Nabovarselet finner du her:  https://1drv.ms/f/s!Ar67BPyXGBgGght6Jgq3KBPYPDwV

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med styret på epost.


- Styret