18 feb 2019

Kildesortering

Oslo kommune ved Renovasjonsetaten kommer på besøk mandag 18.02. mellom kl. 1500 og 2000.

Mellom kl. 15.00 og 20.00 kommer representanter fra Renovasjonsetaten til oss og går dør til dør for å informere om kildesorteringssystemet i Oslo. De svarer på spørsmål og deler ut informasjonsmateriell og matavfallsbeholdere.

Hvis du ikke er hjemme, men har spørsmål, så kan de rettes på epost til  dor2dor@ren.oslo.kommune.no

 

Styret.