5 jan 2022

Januar-informasjon - og godt nytt år!

Vintertid med snø, kulde og varierende temperatur

Januar er vintermåned med mye endringer i været. Skifte i temperatur fra pluss til minusgrader gjør det vanskelig å holde fellesarealene våre snø- og isfrie. 

Vaktmester er ute med salt og strøing - men med skiftende temperaturer er det ikke til å unngå at det kan fryse. Styret ber derfor alle om å være forsiktige, og melde ifra på epost til vaktmester@tbsas.no hvis det er områder som er spesielt glatte.

Med skiftende temperaturer vil også inneklima bli påvirket. Fjernvarmen justerer seg etter utetemperaturen. For å ha ett godt inneklima er det derfor viktig at vi lufter riktig. Det er bedre å "sjokk-lufte" enn å la vinduet stå åpent hele dagen. Ved å "sjokk-lufte" byttes inneluften ut med "ny frisk luft" samtidig som vegger/gulv ikke blir avkjølte. Da blir inneluften raskere å varme opp og vi oppnår bedre inneklima samtidig som vi ikke "lufter for kråkene".

Gården vår har ikke mekanisk avtrekk. Vi har "naturlig oppdriftsventilasjon" som gjør at varm luft stiger gjennom luftekanalene. Styret har fått tilbakemelding på at det er noen som har montert på mekanisk vifte på bad og/eller kjøkken og koblet dette inn på luftekanalene. Dette medfører at naboene i samme "luftestamme" får presset kald luft ned i sine rom. 

Styret minner derfor på at det ikke er tillatt å montere mekanisk avtrekk og koble dette på ventilasjonskanalene.

Ny avtale på fjerning av feilparkerte biler

Den gamle avtalen med fjerning av feilparkerte biler har gått ut. Styret har inngått ny avtale med Falck for fjerning av biler som står feilparkert. Avtalen trer i kraft så fort nye skilt (som er bestilt) kommer på plass. Styret minner om at det ikke er tillatt å parkere i bakgården uten tillatelse fra vaktmester.

Ta gjerne kontakt med styret for spørsmål.

Styret.