30 jan 2020

Henvendelser ang. vindu- og balkongdørsutskiftning - husk info!

Prosjektleder og entreprenør vil gjerne har mer informasjon når du henvender deg til dem for å gjøre avtaler.

Det vil være til stor hjelp at du tar med leilighetsnummeret ditt i selskapet. Leilighetsnummeret er ikke det samme som folkeregistrert adresse eller aksjenummer, men det nummeret som beskriver hvor i selskapet din leilighet er.

Hver leilighet har 3 tall i nummeret. Det første tallet forteller oppgang (A=1, B=2), det andre forteller etasje, og det tredje forteller venstre (1), midt (2) eller høyre (3).

Eksempel:
D-oppgangen, 2. etasje, midten har nummer 422
G-oppgangen, 1. etasje, venstre har nummer 711
H-oppgangen, 4. etasje, høyre har nummer 843

Husk også å ta med mobilnummer og epost.

Minner om kontaktinformasjon til 
Entreprenør: rg@palmgren.as
Prosjektleder: terje.gundersen@obos.no

Mvh Styret