13 mai 2020

Generalforsamling våren 2020

Innkallelse til årets generalforsamling er sendt i posten. Den vil bli avholdt digitalt.

Korona-sitasjonen gjør at årets generalforsamling vi bli avholdt elektronisk. Det er derfor viktig at du har registrert deg på https://vibbo.no slik at vi kan kommunisere med aksjeeiere elektronisk. 

Obos har sørget for at løsningen er i tråd med lover og regler. De har også lagt til rette for at de som ikke kan bruke den digitale plattformen også kan delta.

Den digitale generalforsamlingen starter mandag 25. mai, og avsluttes tirsdag 2. juni kl 0900.

Har du spørsmål, kontakt styret på telefon 906 73 732.

Mvh Styret