7 feb 2020

Forsinkelse i fremdrift

Vindu- og balkongdør-utskiftning er forsinket - oppdatert info kommer midten av neste uke.

Det ble i dagens byggemøte informerrt at det er en leveranseforsinkelse på balkongdører. Dette har medført at det blir noe forsinkelse i fremdriften. 

Entreprenør Palmgren vil sammen med OBOS Prosjekt legge frem en revidert fremdriftsplan i midten av neste uke.

Styret.