9 sep 2020

Fjernvarmen er skrudd på.

Høsten er kommet, og vaktmester har startet fjernvarmen i radiatorene.

Vaktmester Terje har startet sirkulasjonspumpene og åpnet opp for fjernvarme. Det betyr at alle må sjekke om det er luft i radiatorene. Hvis det er luft, vil ikke fjernvarmen sirkulere, og det blir dårlig varme i radiatorene.

Hvordan lufter du radiatoren?

5 steg til å lufte radiatoren

1) Husk radiatornøkkel og noe til å samle opp vannet som kommer ut.

2) Steng radiatoren.

3) Skru lufteskruen med radiatornøkkelen til du hører at det siver ut luft. NB: Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut.

4) Hold et glass eller liknende under slik at du fanger opp vannet som kommer etter luften.

5) La vannet renne helt til det kommer en jevn stråle før du stenger den igjen. Da er all luften ute.

Temperaturen justerer seg automatisk etter hvor kaldt/varmt det er ute. Det vil si at når det er sol og 20 grader, vil det være lite med varme i radiatoren og visa versa.