4 des 2020

Feste av skillevegger på balkonger

Det er behov for å feste skilleveggene på balkongene slik at de tåler vind og snø. Oppstart onsdag 9. desember - ferdig før jul.

Mange av skilleveggene på balkongene er løse og blafrer i vinden. I tillegg til at det støyer, er det også fare for at de løsner og faller ned. Det kan skade personer som beveger seg i området under.

Styret har derfor engasjert firmaet
Lars E. Strand Malermester og Entreprenørforretning AS
til å sikre at samtlige skillevegger på balkongene er ansvarlig festet. 

Det er vurdert flere løsningsalternativer. Det vi har bestemt er ha samme utforming og løsning som selskapet tidligere har montert. Som dere ser på bildet, så vil det bli ett lite skråstak i forkant av balkongen. Det vil sikre en avstivning av skilleveggen. De vil også gå over selve festet nede i balkongen og sørge for at det er godt forankret i murveggen. 

Arbeidet vil foregå med lift fra utsiden for de fleste av balkongene. Det vil være noen som entreprenør må gå igjennom leiligheten for å komme til. Berørte aksjonærer vil bli kontaktet direkte og gjort avtale med.

Arbeidet skal gå raskt, og de skal være ferdige i god tid før jul.

Har du spørsmål, ta kontakt med styret  fortrinnsvis på (styret@tbsas.no).

Mvh Styret.