12 feb 2019

Februarinformasjon fra styret

Februar: Snø kommer, snø forsvinner og mer snø kommer!

Februar er often starten på en periode hvor det skifter mye mellom kaldt og varmt vær. Dette medfører at snøen smelter og det er fare for at det danner seg istapper langs takrennene.
Selskapet har montert varmekabler der vi er mest utsatt, og disse skal være med å forhindre at det dannes istapper. Vi oppfordrer likevel alle til å være oppmerksomme.
Hvis du oppdager istapper, så ta kontakt på vaktmester slik at han kan vurdere om disse må fjernes eller om andre tiltak må til.

Og med snø som smelter og ny snø som kommer, så kan det fort bli ekstra glatt. Vaktmester gjør sitt beste for å holde gangveiene våre åpne. Fortauene skal tas av kommunen, og det er ofte litt ekstra glatt i overgangen mellom våre gangveier og fortau. Vær forsiktig når du er ute å går.

På styremøtet i februar fikk styret innspill fra beboer som ønsker at alle merker dørene sine. Vi kan fort si oss enig og oppfordrer alle til merke sin egen inngangsdør. Hvis du ikke ønsker navnet ditt, så kan det være en god ide å merke med leilighetsnummer. Styret vurderer om vi skal lage leilighetsnummer-skilt som er like for alle som kan monteres på døra.

Oppgraderingen av vaskeriet i D/E er i full gang. Det er avdekket at det er feil på en innvendig kum som må utbedres. Arbeidet tar derfor noe lengre tid en planlagt, men vi tror at resultatet blir bra. Styret er i gang med å hente inn tilbud på nye vaskemaskiner og tørketromler. Vi skal også få tørkerommet satt i stand.

Strømprisene har vært høye i vinter. Vi vil oppfordre alle til å skru av lysene i kjellerene og vaskeriene når disse forlates. I oppgangene skal lyset altid stå på siden det kun er brytere nede. Styret vurdere å se på muligheter for å montere bevegelsessensor-lamper. Her er kost/nytte avgjørende.

Nytt styremøte er avtalt å være 05/03 kl 1830. Har du noe på hjertet, ta kontakt med oss. Vi setter pris på besøk og tilbakemeldinger.

Styret.