2 nov 2021

Elektronisk kommunikasjon med aksjonærer

Endringer i systemene til forretningsfører gjør av selskapet kan ta i bruk elektronisk informasjon med alle aksjonærer på en god og trygg måte.

01 april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon. 

Obos Eiendomsforvaltning (OEF) har nå fått systemer som nå kan håndtere dette på en god og trygg måte.

I henhold til aksjeloven (https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/§1-7 ) er det Styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne. Før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk, må eierne informeres om dette.

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i våre systemer, vil alle eiere registreres som de kan motta elektronisk kommunikasjon.

Hva vil dette si for meg som eier?

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk via epost, SMS og våre hjemmesider på www.tbsas.no eller Vibbo.

Når skjer endringene?

Endringen skjer 24 november.

Med vennlig hilsen

Styret