19 mar 2020

Elektronisk kommunikasjon

For å kunne kommunisere elektronisk, må alle gi sin godkjennelse til dette.

De nye GDPR-reglene krever at det må være gitt godkjenning fra hver enkelt at det kan kommuniseres elektronisk. Dette gjelder både epost, bruk av SMS og de nye UNLOCK-låsene i oppgangene.
 

Send en epost til tron.sather@obos.no for å si "OK, elektronisk kommunikasjon" i emnefeltet.